Supervisie

Supervisie

Supervisie groepspsychotherapie

Ik geef al jarenlang met veel plezier psychotherapie aan groepen, waarbij ik me de afgelopen jaren verder heb bekwaamd in het lesgeven in groepsdynamica. Als vervolg hierop heb ik me gespecialiseerd in het geven van supervisie ten aanzien van de groepstherapie. Deze supervisies worden erkend door de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP).

Het werken met groepen heeft al lang geleden mijn hart gestolen. Van de therapeut vraagt het enerzijds de bekende basale therapeutische vaardigheden. Hiermee kom je er echter niet. Het werken met groepen vraagt specialistische kennis en vaardigheden om het mechanisme van de groep optimaal te benutten. Leer je hier eenmaal mee werken, dan ga je de groep als een op zichzelf staand organisme ontdekken, waarbij er sprake is van een heel eigen vorm van hechting en processen die de groep kunnen maken of breken. Dit maakt het werken met groepen voor mij oneindig interessant.

Ik kan je als therapeut leren om een groep vorm te geven, met de hierboven beschreven processen te werken en de groep te sturen. Daarnaast besteden we tijdens de sessies aandacht aan het co-therapieschap in een groep. Ook indien je angst ervaart om groepen te gaan geven, maar het wel van je wordt gevraagd, kan ik je helpen om hier meer grip op te krijgen.

Supervisie individuele psychotherapie

Ook voor supervisie ten behoeve van individuele psychotherapie kun je bij onze praktijk terecht. Hierbij geef ik supervisie ‘Algemene vorming’ en ‘Cliëntgerichte psychotherapie’. Deze supervisies worden erkend door de Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP). Als je meer wilt weten over mijn manier van werken in individuele psychotherapie, zie het kopje Over ons op deze website.

Praktisch

Kennismaking

De supervisie kan volledig online gevolgd worden, maar er zijn ook mogelijkheden om online met face to face af te wisselen (blended). Een supervisietraject bestaat vaak uit een reeks van 10 of 25 sessies. Dit is echter niet een vereiste. Ook voor een kleiner (of groter) aantal sessies kun je bij ons terecht. 

We plannen als eerste een kennismakingsgesprek waarin we zullen kijken of de wederzijdse verwachtingen overeenkomen. Indien dit het geval is, maken we een start met het opstellen van een supervisiecontract waarin de specifieke werkwijze en doelen worden opgenomen.

Indien we met elkaar verder gaan, is het kennismakingsgesprek tevens het eerste gesprek in de reeks en wordt het overeenkomstig in rekening gebracht. Gaan we niet met elkaar verder, dan zullen we het kennismakingsgesprek niet in rekening brengen.

Kosten

Als de supervisie gevolgd wordt in het kader van een opleiding in de gezondheidszorg, dan is de btw-vrijstelling van toepassing op grond van mijn registratie als docent in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De kosten voor een supervisie sessie bedragen € 110,- euro per sessie van 45 minuten. Ik geef ook supervisie aan tweetallen. Met name voor co-therapeuten in een groepstherapie kan dit interessant zijn. Dit kost € 80,- euro per persoon per sessie van 60 minuten. Afhankelijk van de frequentie en het aantal sessies, bepalen we het aantal sessies dat op één factuur in rekening wordt gebracht. In overleg kunnen we de frequentie van de facturering aanpassen.

Als je verhinderd bent, dan verwachten wij dat je de afspraak minstens 24 uur van te voren afzegt. Verzuim je dit, of verschijn je niet op de afgesproken tijd (no-show), dan vindt er alsnog een facturatie plaats van 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag; uiteraard rekening houdend met overmachtsituaties.

Tarieven

Samenvatting tarieven
  • Supervisie sessie 45 min: € 110,- euro
  • Supervisie sessie duo 60 min: € 80,- euro p.p.

Alle bovengenoemde tarieven zijn vrij van BTW.