Praktisch

Praktisch

Werkwijze en tarieven

Kennismaking

Je kan je bij ons aanmelden voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin lichten wij in een beeldbel-sessie onze werkwijze toe en kunnen we achterhalen of online therapie binnen onze praktijk iets voor je kan betekenen. 

Dit gesprek zal ongeveer 15 minuten duren.

Intake

Indien dit het geval is kunnen we je inplannen voor een online intakegesprek met onze therapeut. Voordat dit gesprek plaatsvindt zullen we je vragen om een beknopte vragenlijst (screening) in te vullen om een eerste indruk van jouw hulpvraag te krijgen. Tevens ga je voor aanvang van het intakegesprek akkoord met de algemene voorwaarden.

In het intakegesprek wordt m.b.v. de vragenlijst nader ingegaan op jouw hulpvraag. Vervolgens zal de therapeut in overleg met jou een plan van aanpak voorstellen. Hierbij kun je denken aan de therapievorm, het (te verwachten) aantal benodigde sessies en de frequentie waarin de sessies zullen plaatsvinden.

Dit gesprek zal 30 minuten in beslag nemen en hiervoor hanteren wij een tarief van € 60,- euro.

Behandeling

Als je akkoord gaat met het behandelplan en je samen met de therapeut kiest voor een nadere samenwerking, plannen we één of meerdere online therapiesessies in, afhankelijk van je eigen voorkeur. Er wordt samen met jou naar een passend tijdstip gezocht.

Deze sessies duren 45 minuten en kosten € 95,- euro per sessie.

Samenvatting tarieven
  • Gratis kennismakingsgesprek (15 min)
  • Intakegesprek: € 60,- euro (30 min)
  • Therapiesessie: € 95,- euro (45 min)

Alle bovengenoemde tarieven zijn vrij van BTW.

Betaling en vergoeding

Betaling

Je ontvangt binnen een paar dagen na het intakegesprek, en na elke online therapiesessie, per e-mail een factuur. De betalingstermijn is 10 dagen en kan plaatsvinden door middel van een overboeking naar het rekeningnummer zoals vermeld in de factuur.

We verwachten dat je voor aanvang van de eerste therapiesessie de factuur van het intakegesprek hebt voldaan. Verder geldt dat bij een achterstallige betaling eventueel ingeplande sessies (tijdelijk) stopgezet worden.

Als je verhinderd bent, dan verwachten wij dat je de afspraak 24 uur van te voren afzegt, zodat wij een andere cliënt op de vrijgekomen plek kunnen inplannen. Verzuim je dit, of verschijn je niet op de afgesproken tijd (no-show), dan vindt er alsnog een facturatie plaats van 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag; uiteraard rekening houdend met overmachtsituaties.

Indien je wilt dat wij een brief over je behandeling aan je bedrijfsarts of een andere instantie schrijven, dan vragen we jouw schriftelijk toestemming hiervoor. Voor het schrijven van de brief wordt het bedrag van een halve therapiesessie in rekening gebracht.

Vergoeding

Wij werken niet met zorgverzekeraars en officiële verwijzers. Daarnaast wordt online therapie (nog) niet vergoed vanuit de reguliere (gecontracteerde) Nederlandse zorgverzekering. Dit betekent dat je de therapie in principe zelf zult moeten betalen en je de facturen die je aan ons betaalt dus niet kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

Wel kan het zijn dat je werkgever, bijvoorbeeld in het geval van werk gerelateerde problematiek, bereid is om voor je therapie te betalen. Daarnaast wordt online therapie steeds vaker vergoed vanuit internationale zorg-, reis- en expatverzekeringen. Dus als je in het buitenland woont en werkt, check dan of je voor vergoeding in aanmerking komt bij je lokale buitenlandse zorgverzekeraar of expatverzekeraar.

Een voordeel van deze manier van werken is dat het niet nodig is om een verwijzing van huisarts te hebben. Ook zijn we niet verplicht een diagnose te stellen en deze aan een zorgverzekeraar bekend te maken. Dit betekent dat alle privacygevoelige informatie betreffende je klachten en de diagnose tussen jou en je therapeut blijft; er vindt dus geen inmenging plaats van je zorgverzekeraar. Ook wordt uiteraard je eigen risico niet aangesproken.