Praktisch

Praktisch

Werkwijze en tarieven

Kennismaking

Je kan je bij ons aanmelden voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin lichten wij in een beeldbel-sessie onze werkwijze toe en kunnen we achterhalen of online therapie binnen onze praktijk iets voor je kan betekenen. 

Voordat dit gesprek plaatsvindt zullen we je vragen om een beknopte vragenlijst (screening) in te vullen om een eerste indruk van jouw hulpvraag te krijgen. In het gesprek wordt m.b.v. de vragenlijst nader ingegaan op jouw hulpvraag.

Intake

Indien dit het geval is kunnen we je inplannen voor een online intakegesprek met onze therapeut. Voordat dit gesprek plaatsvindt zullen we je vragen om een beknopte vragenlijst (screening) in te vullen om een eerste indruk van jouw hulpvraag te krijgen. Tevens ga je voor aanvang van het intakegesprek akkoord met de algemene voorwaarden.

In het intakegesprek wordt m.b.v. de vragenlijst nader ingegaan op jouw hulpvraag. Vervolgens zal de therapeut in overleg met jou een plan van aanpak voorstellen. Hierbij kun je denken aan de therapievorm, het (te verwachten) aantal benodigde sessies en de frequentie waarin de sessies zullen plaatsvinden.

Dit gesprek zal 30 minuten in beslag nemen en hiervoor hanteren wij een tarief van € 60,- euro.

Behandeling

Als je samen met de therapeut kiest voor een nadere samenwerking, plannen we één of meerdere online therapiesessies in, afhankelijk van je eigen voorkeur. Er wordt samen met jou naar een passend tijdstip gezocht. Tevens ga je voor aanvang van de behandeling akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze sessies duren 45 minuten en kosten € 95,- euro per sessie.

Samenvatting tarieven
  • Gratis kennismakingsgesprek (15 min)
  • Therapiesessie: € 95,- euro (45 min)

Alle bovengenoemde tarieven zijn vrij van BTW.

Betaling en vergoeding

Betaling

Je ontvangt binnen een paar dagen na elke online therapiesessie per e-mail een factuur. De betalingstermijn is 10 dagen en de betaling kan plaatsvinden door middel van een overboeking naar het rekeningnummer zoals vermeld in de factuur. Hierbij geldt dat bij een achterstallige betaling eventueel ingeplande sessies (tijdelijk) stopgezet worden.

No-show

Als je verhinderd bent, dan verwachten wij dat je de afspraak minstens 24 uur van te voren afzegt, zodat wij een andere cliënt op de vrijgekomen plek kunnen inplannen. Verzuim je dit, of verschijn je niet op de afgesproken tijd (no-show), dan vindt er alsnog een facturatie plaats van 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag; uiteraard rekening houdend met overmachtsituaties.

Brieven

Indien je wilt dat wij een brief over je behandeling aan je bedrijfsarts of een andere instantie schrijven, dan vragen we jouw schriftelijk toestemming hiervoor. Voor het schrijven van de brief wordt het bedrag van een halve therapiesessie in rekening gebracht.

Vergoeding

Wij werken niet met zorgverzekeraars en officiële verwijzers. Dit betekent dat je de therapie in principe zelf zult moeten betalen en je de facturen die je aan ons betaalt dus niet kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

Betaling door werkgever

Wel kan het zijn dat je werkgever bereid is om voor je therapie te betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkgerelateerde problematiek, maar ook aan persoonlijke problemen die je werk nadelig beïnvloeden.

Expats

Daarnaast wordt online therapie steeds vaker vergoed vanuit internationale zorg-, reis- en expatverzekeringen. Dus als je in het buitenland woont en werkt, check dan of je voor vergoeding in aanmerking komt bij je lokale buitenlandse zorgverzekeraar of expatverzekeraar.

Voordelen

Een voordeel van deze manier van werken is dat het niet nodig is om een verwijzing van huisarts te hebben. Ook zijn we niet verplicht een diagnose te stellen en deze aan een zorgverzekeraar bekend te maken. Dit betekent dat alle privacygevoelige informatie betreffende je klachten en de diagnose tussen jou en je therapeut blijft; er vindt dus geen inmenging plaats van je zorgverzekeraar. Ook wordt uiteraard je eigen risico niet aangesproken.