Home

Welkom bij Mijn PsychOnline!

Onze praktijk

Wij zijn een praktijk voor online psychotherapie gespecialiseerd in EMDR therapie; een therapievorm die specifiek gericht is op het behandelen van trauma, maar ook voor andere problematiek kan worden ingezet.

Daarnaast hebben we veel kennis van en ervaring met problemen die voortkomen uit een onveilige hechting of emotionele tekorten. Hierbij kun je denken aan het vastlopen in relaties (bindings- en verlatingsangst), maar bijvoorbeeld ook aan levensfase- of identiteitsproblematiek. Meer informatie over welke problemen wij precies behandelen kun je vinden op de pagina Over jou.

Al onze therapiesessies vinden online plaats, waarbij wij gebruik maken van beeldbellen. Daarnaast gebruiken wij voor de EMDR sessies aanvullende online middelen zoals webapplicaties en de, in onze eigen praktijk ontwikkelde, mobiele app Mijn EMDR. Meer informatie over de gebruikte digitale middelen kun je vinden op de Hulpmiddelen pagina.

Privacy is bij het gebruik hiervan een belangrijke factor, maar boven alles staat dat we in de communicatie met jou altijd gebruik zullen maken van een beeldbelprogramma waarbij jij je comfortabel voelt!

Werkwijze

Omdat wij niet met zorgverzekeraars en officiële verwijzers werken, is het stellen van een diagnose niet noodzakelijk. Wel kijken we samen naar wat je klachten voor je betekenen. Dit staat puur in het teken van je behandeling en wordt niet naar derden doorgespeeld, tenzij je er zelf nadrukkelijk om vraagt.

Een behandeling kan zowel langdurig als kortdurend zijn. Ook is het mogelijk om in overleg een aantal sessies af te spreken om je op weg te helpen. We zitten niet vast aan vooraf bepaalde kaders en in overleg is veel mogelijk. Zo kun je een therapie bijvoorbeeld ook (tijdelijk) stoppen en op een later tijdstip weer oppakken.

Voordelen online therapie

Eén van de grootste voordelen van online therapie is natuurlijk dat je de behandeling thuis kunt ondergaan, in je eigen vertrouwde omgeving. Het is niet nodig om te reizen, waardoor fysieke of mentale beperkingen een therapiesessie niet in de weg hoeven te staan. Ook bespaar je jezelf de nodige reistijd- en kosten.

Een ander voordeel is dat als je niet thuis kunt zijn tijdens een geplande sessie, bijvoorbeeld vanwege een drukke werkdag of een zaken- of vakantiereis, de therapiesessie meestal alsnog gewoon kan plaatsvinden. Een internetverbinding heb je tegenwoordig immers vrijwel overal.

Tenslotte kan het fijn zijn dat je niet per definitie gebonden bent aan de standaard kantoortijden, maar kun je bijvoorbeeld ook ’s avonds of (in overleg) in het weekend met je therapeut afspreken.

Over ons, en over jou

Over ons

Wij zijn een kleine praktijk voor psychotherapie en supervisie, waarbij de administratieve taken en de therapie/supervisie door verschillende medewerkers worden uitgevoerd.

De psychotherapie en de supervisie worden uitgevoerd door Margriete de Jong. Zij is een universitair opgeleide en BIG geregistreerde psychotherapeut. Daarnaast is ze EMDR Europe Practitioner.

Over jou

Jouw belang staat bij ons op de eerste plaats! Wij willen graag dat jij je bij ons thuis voelt en we willen realistisch zijn in wat we je aanbieden. Daarom hebben we een cliëntprofiel opgesteld dat volgens ons goed bij onze praktijk en manier van werken past. Dit betekent dat het kan zijn wij inschatten dat je meer (of iets anders) nodig hebt dan wij je in deze vorm kunnen bieden. In dat geval nemen we je niet in behandeling en zullen we je aanraden elders hulp te zoeken.

Hulpmiddelen

Ten behoeve van de online therapie maken we gebruik van digitale hulpmiddelen zoals beeldbelprogramma’s, en in het geval van online EMDR van webapplicaties en de reeds bovengenoemde mobiele app Mijn EMDR. Voor het beeldbellen heb je als cliënt de keuze tussen alom bekende programma’s zoals Zoom of Skype, maar kan er ook gebruik worden gemaakt van tools die als ‘AVG proof’ zijn beoordeeld zoals WebEx Meetings of Jitsi Meet.

Praktisch

Werkwijze en tarieven

Na je aanmelding via de mail volgt er een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin lichten wij in een beeldbel-sessie onze werkwijze toe en kunnen we samen achterhalen of online therapie iets voor je kan betekenen.

In dit gesprek gaan we m.b.v. een door jou vooraf ingevulde beknopte vragenlijst nader in op jouw hulpvraag. Als je samen met de therapeut kiest voor een nadere samenwerking, plannen we één of meerdere online therapiesessies in.

Betaling en vergoeding

Wij werken niet met zorgverzekeraars en officiële verwijzers. Daarnaast wordt online therapie niet vergoed vanuit de reguliere Nederlandse zorgverzekering. Dit betekent dat je de therapie in principe zelf zult moeten betalen en je de facturen die je aan ons betaalt dus niet kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

Een voordeel van deze manier van werken is dat het niet nodig is om een verwijzing van huisarts te hebben, en zijn we niet verplicht een diagnose te stellen en deze aan een zorgverzekeraar bekend te maken. Dit betekent dat alle privacygevoelige informatie betreffende je klachten en de diagnose tussen jou en je therapeut blijft; er vindt dus geen inmenging plaats van je zorgverzekeraar. Ook wordt uiteraard je eigen risico niet aangesproken.

Kwaliteit

We hanteren hoge kwaliteitseisen en voldoen daarbij aan de wet BIG, de WGBO, de privacywet AVG, en aan (alle voor ons geldende onderdelen uit) de Wkkgz. Dit betekent dat we uitsluitend met BIG geregistreerde psychologen werken, zorgvuldig met je gegevens omgaan, je privacy bewaken en een klachtenregeling hebben.

Privacybeleid

Al je persoonsgegevens vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verstrekken nooit informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven. Wij werken en handelen conform de AVG en beroepscode voor psychologen.

Tevens werken wij volgens de strikte beroepsethische regels van de wet BIG. Geheimhouding van je dossier en persoonlijke gegevens is te allen tijde gewaarborgd.

Voor meer details over ons privacybeleid zie de link onderaan deze pagina.

Klachtenprocedure

Mocht je ontevreden zijn over je behandeling, laat het ons dan altijd eerst persoonlijk weten. Hopelijk komen we er samen uit. Mocht dat niet lukken, dan kun je indien nodig gratis een klachtenfunctionaris inschakelen.

Hiervoor zijn we via de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL) aangesloten bij ‘Klacht & Company’ en bij de erkende Klachten- en Geschillenregeling ‘Psychische en Pedagogische zorg’.

Voor meer details over de klachtenprocedure zie de link onderaan deze pagina.